REMEDy - konferencja poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska, które wpływają na środowisko, w których żyjemy i pracujemy.


REMEDy 2022 koncentruje się na zrównoważonej rekultywacji.

Dbaj o ziemię, a ziemia zadba o Ciebie, zniszcz ziemię, a ona zniszczy Ciebie

przysłowie Aborygenów

Po czterech udanych edycjach konferencji REMEDy poświęconej zanieczyszczonym terenom, piąta edycja zaplanowana jest na 28 września 2022 roku. Konferencja odbędzie się na żywo i z możliwością uczestnictwa online. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Zrównoważona Remediacja.

Wszystkie prezentacje oraz sesje pytań i odpowiedzi będą obsługiwane przez tłumaczy, dzięki czemu będą dostępne dla uczestników zarówno w języku polskim, jak i angielskim (angielski/polski i polski/angielski)

Remedy jest wydarzeniem środowiskowym, platformą, w której można przeanalizować zagadnienia związane z remediacją gleby i wód gruntowych, będącą w czołówce na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja jest skrzyżowaniem idei, doświadczeń i praktyk, gdzie praktycy zbierają się w poszukiwaniu środków zaradczych.

Po raz pierwszy założona w 2018 roku, przez firmę konsultingową Lion Environmental Sp. z o.o., z ideą, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych jest zrozumienie i zbadanie ich z perspektywy technicznej, prawnej, regulacyjnej, ekonomicznej i praktycznej. Celem REMEDy jest znalezienie nowych sposobów działania, poszukujących skutecznych i trwałych rozwiązań. Konferencja kładzie również nacisk na techniczne i regulacyjne wyzwania stojące przed nami w różnych miejscach na świecie i zobaczenie, jak odnoszą się one do CEE.

W poprzednich konferencjach uczestniczyli deweloperzy, właściciele gruntów, laboratoria, konsultanci środowiskowi, kancelarie prawne oraz przedstawiciele polskich agencji rządowych, w tym: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie, Państwowego Instytutu Geologicznego. W konferencji uczestniczył również Włoski Narodowy Instytut Ochrony i Badań Środowiska, Departament Jakości Środowiska w Arizonie oraz Komisja Europejska, DG Joint Research Centre.

Doświadczenia, którymi dzielono się na poprzednich konferencjach, obejmują doświadczenia z Belgii, Kanady, Niemiec, Włoch, Polski, Szwecji, Japonii, Litwy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

O KONFERENCJI


REMEDy to konferencja poświęcona zagadnieniom środowiskowym mającym realny wpływ na Polskę. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w 2018 roku. Jej organizatorem jest firma konsultingowa Lion Environmental, wychodząca z założenia, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych jest ich gruntowne przeanalizowanie i zrozumienie od strony technicznej, prawnej, regulacyjnej, ekonomicznej i praktycznej. REMEDy jest miejscem dyskusji na temat nowych, efektywnych rozwiązaniach dla badań i remediacji gruntu i wód podziemnych oraz zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących alternatywą dla starych, niewydajnych metod. Spojrzenie na ten problem z szerszej perspektywy zdecydowanie ułatwia podejmowanie ważnych decyzji biznesowych zgodnych z polityką firmy. Jeżeli będziemy się dzielić wiedzą i doświadczeniem, możemy oczekiwać szybkiego rozwoju rynku dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych.

DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI ZOSTAŁO

DNI
4
6
GODZINY
0
3
MINUTY
4
0
SEKUNDY
5
2

2022 KONCENTRUJE SIĘ NA ZRÓWNOWAŻONEJ REMEDIACJI


W 2022 roku przyjrzymy się wyzwaniom stojącym przed Sustainable Remediation (SR) wraz z powiązanymi dyscyplinami zrównoważonego rozwoju. Będziemy odkrywać, jak zoptymalizować procesy poprzez zrównoważony proces decyzyjny, który podejmuje działania mające na celu maksymalizację korzyści dla środowiska, wzmocnienie wzrostu gospodarczego, spełnienie obowiązków społecznych i poprawę zarządzania środowiskiem. Partnerzy uczestniczący w konferencji mają za zadanie przedstawić swoje odpowiedzi na pytania zawarte w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGS); znaleźć zrównoważone środki zaradcze, które zrównoważą zmiany klimatyczne i uwzględnią społeczne zarządzanie środowiskiem (ESG).

Osoby, które mogą być zainteresowane:

 • Liderzy rządowi działający w dziedzinie środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • Konsultanci ds. środowiska
 • Laboratoria i dostawcy technologii remediacyjnych
 • Przedsiębiorstwa naftowe i gazowe
 • Deweloperzy i inwestorzy nieruchomości
 • Dostawcy usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem
 • Prawnicy
 • Kapitałowe Fundusze Nieruchomości CEE
 • Urzędnicy ds. rozwoju gospodarczego i organizacje rozwoju społeczności lokalnych
 • Firmy budowlane i remediacyjne
 • Instytuty techniczne i badawcze
 • Inżynierowie środowiska i budownictwa, a także planiści
 • Instytucje akademickie i studenci

KONFERENCJA REMEDy OBEJMUJE TRZY SESJE TEMATYCZNE:


MIĘDZYNARODOWA

przykłady przeszkód technologicznych, regulacyjnych i prawnych poza rynkiem polskim

REGULACYJNA

koncentrująca się na studium przypadków z Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do oceny zanieczyszczonych terenów, rozwiązań naprawczych oraz perspektyw regulacyjnych i prawniczych

TECHNICZNA

wymagania dotyczące ładu środowiskowo-społecznego określone w zmieniającej się obecnie Dyrektywie Europejskiej 2013/34/UE, która wymaga od przedsiębiorstw ujawniania wyników w zakresie ESG i sposobu, w jaki odnosi się to do zrównoważonej remediacji.

Remedy 2022 ONLINE jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. Wierzymy, że wiedza i doświadczenia, którymi dzielimy się podczas naszego wydarzenia, powinny być dostępne publicznie i przekazywane każdemu, kto dąży do poprawy stanu naszego cennego środowiska.

 

Wydarzenie REMEDy 2022 live show w hotelu jest bezpłatne dla urzędników i prasy, wszyscy pozostali uczestnicy muszą zapłacić symboliczne 100 zł wpisowego, które zasili darowiznę przekazaną przez Lion Environmental na wsparcie ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Liczba uczestników REMEDy Summit

2018

2019

2020

2021

?

2022

AGENDA


09:00-9:10

Welcome Speech

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

Solutions for Soil and Groundwater Quality Investigations

9:10-9:25

TBC

9:25-9:40

TBC

9:40-9:55

TBC

9:55-10:10

TBC

10:10-10:20

Q&A

10:20-10:30

Break

International

10:30-10:45

TBC

10:45-11:00

TBC

11:00-11:15

TBC

11:15-11:25

Q&A

11:25-11:35

Break

Remediation Technlogies and Case Studies

11:35-11:50

TBC

11:50-12:05

TBC

12:05-12:20

TBC

12:20-12:30

Q&A

12:30-13:00

Break

13:00-13:15

TBC

13:15-13:30

TBC

13:30-13:45

TBC

13:45-14:00

TBC

14:00-14:10

Q&A

14:10-14:25

Break

Regulatory

14:25-14:40

TBC

14:40-14:55

TBC

14:55-15:10

TBC

15:10-15:20

TBC

15:20-15:40

TBC

15:40-16:00

Q&A

16:00-16:10

Ending Speech

Sebastian Stachowski
Lion Environmental

Uczestnicy REMEDy od 2018 roku do chwili obecnej

Partnerzy REMEDy od 2018 roku do chwili obecnej

AMBASADOR


Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

KEYNOTE SPEAKERS


Paul Bardos
Director r3 environmental technology ltd / DOW-COP QP
Profesor Paul Bardos jest dyplomowanym ekologiem z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie gleboznawstwa i biologii; skażonych gruntów i terenów poprzemysłowych, przetwarzania odpadów i zarządzania ryzykiem, w szczególności technologii biologicznego przetwarzania, oceny zrównoważonego rozwoju, kwestii związanych z glebą i wodą. Ma na swoim koncie >300 publikacji. Jest dyrektorem zarządzającym firmy r3, którą założył w 1997 roku. Przed 1997 rokiem współpracował z Nottingham Trent University, a wcześniej z brytyjskim rządowym instytutem badawczym, Warren Spring Laboratory. Pracował również z wieloma klientami na całym świecie, w tym z międzynarodowymi firmami, przedsiębiorstwami, sieciami interesariuszy i agencjami rządowymi.

Grzegorz Gzyl
Assistant Professor / Project Coordinator
Grzegorz Gzyl jest badaczem w dziedzinie hydrogeologii i ochrony wód z wykształceniem zarówno geologicznym jak i hydrogeologicznym oraz jest doktorem nauk o Ziemi. Grzegorz odnosi sukcesy w pozyskiwaniu finansowania oraz koordynacji i zarządzaniu projektami z udziałem międzynarodowego i przekrojowego partnerstwa obejmującego badania naukowe, przemysł i administrację z Polski, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Czech, Słowenii i Chorwacji. Grzegorz obecnie pracuje jako adiunkt i koordynator projektów w Zakładzie Ochrony Wód, Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), Katowice, Polska.

Paul Nathanail
Director Land Quality Management Ltd & Chair SiLC Register Ltd
Dr Nathanail od dawna zajmuje się poprawą standardów w zakresie zarządzania zanieczyszczeniami gruntów oraz zrównoważoną odnową terenów poprzemysłowych. Jest wykwalifikowanym europejskim geologiem i specjalistą w zakresie stanu gruntów. Jest członkiem panelu UE-Chiny ds. gruntów i gleby. Przewodził grupą roboczą, która opracowała normę ISO 18504 Sustainable Remediation. Jest członkiem grupy roboczej NICOLE ds. innowacji oraz nowej grupy NICOLE ds. PFAS. Poprzez CABERNET i różne inne projekty ramowe i horyzontalne UE Paul pracował nad pionierskim zrozumieniem społecznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów przebudowy terenów poprzemysłowych. Przez lata dostarczał ekspertyz dla wielu projektów przebudowy składowisk z odpadami.

PRELEGENCI


André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługi na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

George (Bud) Ivey
B.Sc., CES, CESA, P.Chem, EP, President and Senior Remediation Specialist, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 50 krajów i pracował przy ponad 2500 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Lorenzo Sacchetti
Director Remediation Technolgies, Europe, Middle East and Africa at Carus Europe
Lorenzo ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży środowiskowej i chemicznej, obecnie przebywa we Włoszech. Lorenzo rozpoczął swoją karierę w największych firmach konsultingowych w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak Dames and Moore (AECOM), Groundwater Technology-Fluor Daniel i ERM jako główny konsultant w grupie ds. terenów skażonych, zdobywając duże doświadczenie w zakresie charakterystyki terenów skażonych i zabiegów in-situ (ISCO, Bioremediation). Po tym doświadczeniu Lorenzo dołączył do Carus Europe jako Dyrektor Technologii Remediacji na Europę. W 2012 roku Lorenzo został mianowany Dyrektorem ds. Technologii Remediacyjnych na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA) z odpowiedzialnością za sprzedaż ogólną dla obszaru WST (Wielka Brytania, Francja, kraje Beneluksu, Włochy i Szwajcaria). Doświadczenie Lorenzo obejmuje rozwój rynku w zakresie remediacji i zagadnień środowiskowych, a w szczególności remediacji zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych, oczyszczania wody i miejskiej wody pitnej. Lorenzo ukończył studia w zakresie inżynierii środowiskowej i cywilnej (Politecnico di Milano, Włochy) i jest zarejestrowanym inżynierem zawodowym.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest założycielem REMEDy oraz konsultantem ds. ochrony środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Poadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Matthias Kadnar
Specjalista ds. Fuzji i Przejęć, ESG
Matthias Kadnar jest specjalistą ds. fuzji i przejęć, ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Brał udział w audycie jednego z największych polskich producentów i sprzedawców paliw, jednej z potencjalnie największych transakcji fuzji i przejęć w historii Polski. Matthias posiada trzy tytuły naukowe w dziedzinie biznesu i jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge. Ponadto uzyskał dyplom na Uniwersytecie Cambridge z kursu „Circular Economy and Sustainability”.

Laurie A. Chilcote
Office Manager - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu / Dyrektor i Wiceprezes
Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Craig A. Cox, CPG
Prezes i Główny Naukowiec, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Agnieszka Skorupińska
Advocate, Counsel and Head of Environmental Law Practice, CEE and Poland, CMS
Agnieszka Skorupińska specialises in Polish and EU environmental protection and natural resources law. For over 11 years she has advised companies on regulatory issues, investment projects, environmental aspects of real property transactions, mergers and acquisitions, as well as funding processes. For many years she has also successfully represented clients in administrative and court proceedings concerning environmental protection law. She has led projects concerning historical soil surface contamination, environmental damage, baseline report, environmental permits, protection of air quality (including EU ETS), waste and water management, noise management and REACH. She has worked for companies from the energy, chemical, metallurgic, cement, construction, waste, FMCG, water and sewage, renewable energy, and other sectors. Agnieszka Skorupińska is a recommended lawyer with respect to environmental law (Band 3) according to the most prestigious legal ranking publication Chambers & Partners. She is also a “Next generation lawyer” in the energy and natural resources category according to Legal 500. This nomination singles her out as a leader on energy-related environmental protection matters. In 2014, Agnieszka Skorupińska was recognised in the “Rising Stars Lawyers – leaders of tomorrow” Ranking of Dziennik Gazeta Prawna, a leading Polish daily newspaper.

Monika Partyka
i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Dr Katarzyna Barańska
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners
Katarzyna jest radcą prawnym, specjalizuje się w projektach regulacyjnych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Prowadzi także projekty z zakresu prawa ochrony środowiska.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, obejmujące zarówno analizy typu due diligence, jak i doradztwo transakcyjne oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej. Doradzała w zakresie budowy i rozbudowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych i elektrowni wodnych. Ponadto realizowała projekty związane z budową infrastruktury pod wydobycie kopalin.

Joaquim Halen
Customer Success Manager Haemers Technologies
Joaqiuim Halen jest inżynierem środowiska w Haemers Technologies jako inżynier projektu, oraz Customers Success Manager. Do jego głównych zadań należy, prezentacja technologii, oraz wsparcie bieżących projektów w terenie jak i w biurze.

Paweł Kot
Business Development Manager, i2 Analytical
Paweł jest inżynierem środowiska z ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa środowiskowego i usług laboratoryjnych. W trakcie swojej kariery brał udział w wielu projektach remediacyjnych oraz szeregu audytów środowiskowych (w Polsce, Belgii, Hiszpanii i na Litwie), był wiodącym ekspertem i audytorem ds. azbestu w międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej oraz odegrał kluczową rolę w tworzeniu działu rozwoju i wdrożeń w polskim oddziale komercyjnego laboratorium badawczego. Od prawie dwóch lat jego głównym zadaniem jest rozwój obecności biznesowej wiodącej międzynarodowej firmy laboratoryjnej i2 Analytical w Polsce. Elementem nierozerwalnie związanym z tą działalnością jest wykorzystywanie osobistego doświadczenia oraz narzędzi badawczych oferowanych przez i2 Analytical do zapewnienia skutecznego wsparcia klientom nawet w najbardziej złożonych i wymagających projektach z zakresu inżynierii środowiska.

Harry O’Neill
Prezes Beacon Environmental
Harry O’Neil - prezes Beacon Environmental, ma ponad 30 letnie doświadczenie w badaniach powietrza glebowego i intruzji powietrza glebowego. Zdobywał je zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie – w ponad 40 krajach na wszystkich siedmiu kontynentach. Pod jego kierownictwem, Beacon osiągnęło akredytację ISO/IEC 170205 w zakresie analizy próbek powietrza glebowego i powietrza w celu określenia śladowych ilości stężeń substancji organicznych. Ponadto, Harry nadzorował wdrażanie programu umożliwiającego Beacon stanie się pierwszą akredytowaną przez NEFAP organizacją pobierającą próbki I dokonującą pomiarów w terenie (FSMO) w Stanach Zjednoczonych. Harry od początku był zwolennikiem przyjęcia technologii pasywnego poboru próbek na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz kierował tysiącami badań nad poborem próbek powietrza glebowego. Jest założycielem Association of Vapor Intrusion Professionals (AVIP), oraz głównym autorem normy ASTM D7758 : Standard Practice for Passive Soil Gas Sampling in the Vadose Zone. Prezentował wyniki badan w całych Stanach Zjednoczonych, oraz na arenie międzynarodowej – na 5 kontynentach.

Sylwia Janiszewska
Kierownik działu Remediacji, Remea sp. z o.o.
Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, absolwentka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz technologii chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Kierownik działu remediacji w firmie Remea sp. z o.o. Specjalizuje się w remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Projektuje oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania systemów technologicznych oczyszczania ścieków, wód gruntowych oraz gruntu. Nadzoruje prace na budowach w firmie Remea Sp. z o.o. pod względem prac remediacyjnych. W latach 2011-2015 asystentka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Autorka oraz współautorka około 25 publikacji naukowych, w tym artykułów z listy filadelfijskiej. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Instytutu Terenów Zanieczyszczonych.

Piotr Wojda
Mianowany urzędnik naukowy Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Wspólnotowe Centrum Badawcze.
Piotr dołączył do grona pracowników Komisji Europejskiej w 2009 roku do Dyrekcja Generalnej Wspólnotowego Centrum Badawczego. Zajmował sie wymiana danych geograficznych przy zintegrowanych systemach zarządzania i kontroli subwencji rolniczych: Systemu Informacyjnego Działek Rolnych w krajach członkowskich. Następnie, Piotr przeniósł sie do Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli w Belgii, gdzie zajmował sie podobna tematyka od strony legislacyjnej. Następnie, w 2019 Piotr powrócił do Wspólnotowego Centrum Badawczego we Włoszech, aby koordynować badania naukowe na temat miejscowego i rozproszonego zanieczyszczenia gleb w kontekście funkcjonowania większych ekosystemów, bezpieczeństwa żywieniowego, zrównoważonego rolnictwa i zdrowia w kontekście Wspólnotowej Polityki Rolnej i wskaźników pozwalających na pomiary osiągnięcia zamierzeń tej polityki. Dodatkowo, Piotr zajmuje sie zanieczyszczeniem gleb w kontekście światowych celów zrównoważonego rozwoju, zatrzymania degradacji zasobów ziemskich i strategi przywrócenia ich do pelnej funkcjonalnosci. Piotr lubi łączyć ludzi i dziedziny naukowe.
Piotr Wojda otrzymał tytuł doktora nauk inżynierskich z Uniwersytetu Liege w Belgii, magistra geologii z Uniwersytetu Warszawskiego i magistra ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce.

Brad Elkins
Dyrektor ds. Sprzedaży Technicznej, EOS Remediation
Brad Elkins kieruje działem sprzedaży i wsparcia technicznego w EOS Remediation z siedzibą w RTP NC. Specjalizuje się we wdrażaniu strategii bioremediacyjnych, do usuwania szkodliwych substancji z gleby i wód podziemnych. Zdobył tytuł magistra geologii na East Carolina University, i jest zarejestrowanym zawodowym geologiem w NC. Brad pomaga klientom osiągać możliwie najlepsze efekty remediacji, wykorzystując technologię EOS Remediation. Stosuje się ją na całym świecie, w przypadku terenów zanieczyszczonych rozpuszczalnikami chlorowanymi, nadchloranem, metalami ciężkimi, substancjami grożącymi wybuchem, bioargumentacje dla PCE i jego pochodnych, 1,4-dioksan i ropa naftowa, regulacja pH warstwy wodonośnej, węglowodory (BTEX).

Travis Barnum
Koordynator ds. Terenów poprzemysłowych w stanie Arizona, Arizona Department of Environmental Quality
Travis Barnum jest koordynatorem ds. terenów poprzemysłowych w Arizonie, USA. Pracował przy ponad 30 projektach skupiających się na terenach poprzemysłowych na terenie całego stanu. Pomagał małym i wiejskim społecznościom zająć się zaniedbanymi nieruchomościami poprzez oceny środowiskowe i oczyszczanie środowiska. Travis zaprezentuje jak tereny poprzemysłowe mogą przyczynić się do zniwelowania zniszczeń środowiskowych oraz wykorzystana do zaspokojenia potrzeb społeczności.

Brant A. Smith, P.E., Ph.D.
Technology Manager, PeroxyChem ©
Brant Smith jest Kierownikiem ds. Technologii w PeroxyChem. Posiadając ponad 20–letnie doświadczenie zaprojektował i wdrożył liczne metody zastosowań technologii oraz testów laboratoryjnychopierających się na ISCO, bioremediację in situ, redukcję chemiczną in situ oraz stabilizację metali. Jest autorem ponad 90 prezentacji przedstawianych na konferencjach na całym świecie, a jego badania były publikowane między innymi w Environmental Science and Technology, Journal of Contaminant Hydrology, Environmental Toxicology and Chemistry, Journal of Environmental Science and Health, i Journal of Environmental Engineering. BrantSmith uzyskał wykształcenie na kierunku Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Ekonomii na Worcester Polytechnic Institute a także tytuł magistra a następnie doktora Inzynierii Lądowej na Washington State University. Jest zarejestrowany jako zawodowy inżynier w stanie Waszyngton, USA.

Radosław Piechal
Country Environmental Manager, Panattoni Development Europe sp. z o.o.
Radosław Piechal jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie systemów informacji przestrzennej. Pracował w branży doradztwa środowiskowego oraz w sektorze nieruchomości, wydobywczym i energetycznym. Był zaangażowany w sporządzanie raportów oceny oddziaływania na środowisko farm wiatrowych
i biogazowni rolniczych, a także raportów oceny oddziaływania na środowisko, społeczeństwo
i zdrowie (ESHIA) oraz uzyskiwanie pozwoleń dla koncesji poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce. Nadzorował remediacje oraz wykonywał audyty środowiskowe fazy I i II, compliance w Polsce, na Słowacji, w Rosji i na Ukrainie. Od 2018 roku Radosław pracuje w Panattoni Development Europe, a od 2021 jako Country Manager, nadzoruje proces due diligence, oceny środowiskowej terenu oraz koordynuje prace remediacyjne terenów zanieczyszczonych.

Ewa Szczebak
Starszy Specjalista ds. Środowiskowych, Arcadis Sp. z o.o.
Ewa Szczebak jest starszym specjalistą ds. ochrony środowiska, kierownikiem projektów w Arcadis, oraz certyfikowanym hydrogeologiem. Zdobyła tytuł mgr inż. geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Ewa dołączyła do zespołu Arcadis w 2007 r., biorąc udział głównie w projektach skupiających się na ocenach środowiskowych i remediacjach (głównie in – situ), teraz zaangażowana jest w projekty cechujące się złożonymi aspektami hydrogeologicznymi i środowiskowymi.. Od 2014 roku jest członkiem zespołu oceny ryzyka w Arcadis Poland.

Przemysław Wyskocki
Inżynier budowlany/Asystent projektanta, REMEA PL
Przemysław posiada tytuł mgr inż. inżynierii lądowej, który zdobył na Politechnice Poznańskiej. Od początku swojej kariery zawodowej pracował w firmach budowlanych – w działach odpowiedzialnych za jakość wykonywanych robót, jako laborant, kierownik laboratorium, technolog. W marcu 2020 r. dołączył do zespołu zajmującego się projektem pt. “Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Piotr Surma
Dyrektor Kontaktu, Remea sp. z o.o.
Piotr jest absolwentem kierunku Budownictwo (specjalność geotechnika) na Politechnice Krakowskiej. Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w branży geotechnicznej – jako kierownik robót, projektant, kierownik budowy. Obecnie pełni rolę dyrektora kontraktu, w Remea sp. z o. o i odpowiada za wdrażanie projektu pt. “Remediacja terenów zdegradowanych oraz zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Dr n. biol. Anicenta Bubak
CENIA-EKSPERTYZY
Prywatna firma wykonująca ekspertyzy i opinie w zakresie wpływu szkodliwych substancji i czynników na zdrowie ludzi i stan środowiska. Główne obszary działalności to: oceny oddziaływania na zdrowie, ocena ryzyka zdrowotnego dla zdrowia ludzi, ocena ryzyka ekologicznego, analiza konfliktów społecznych dotyczących kontrowersyjnych przedsięwzięć.
Anicenta BUBAK jest doktorem nauk biologicznych o specjalności toksykologia środowiskowa. Główne obszary zainteresowań to zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby; narażenie dzieci na metale ciężkie, ocean ryzyka zdrowotnego (HRA) i oceny oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (EHIA). Brała udział w opracowaniu narzędzi pomocnych w ocenach oddziaływaniu na zdrowie (HIA) przedsięwzięć planowanych na terenach rolniczych i miejskich. Jej zainteresowania skupiały się wokół włączenia procedury ocen oddziaływania na zdrowie do procesu podejmowania decyzji podnoszenia kwalifikacji uczestników procesu (projekt WHO: Efektywność Ocen Oddziaływania na Zdrowie). Była uczestnikiem następujących projektów międzynarodowych UE dotyczących narażenia dzieci na metale pochodzące z gleby (2-FUN), oceny ryzyka zdrowotnego powodowanego przez metale w glebie (I+DARTS), dotyczące zanieczyszczenia wód i wód gruntowych (FOKS), a także zmian klimatu w odniesieniu do zdrowia ludzi i ich samopoczucia: BRIDGE and PREPARED.

Dawid Jasiński
Geotechnik | Doradca projektowy,
Grupa Pietrucha
Dawid współpracuje z wykonawcami i wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Doświadczenie zawodowe w geologii inżynierskiej i geotechnice zdobył zarówno w pracy w Polsce jak i za granicą m.in. w Anglii, Kazachstanie i Australii.

Wojciech Wołkowicz
Badacz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Wojciech Wołkowicz posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach związanych z geologią środowiskową, gospodarowaniem odpadamioraz weryfikacją systemów zabezpieczeń składowisk. Jest autorem i współautorem licznych opracowań na temat stanu środowiska, w szczególności gruntów i wód podziemnych na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Wojciech jest także członkiem zespołu ds. terenów poprzemysłowych powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Develop health and safety protocols, oversee implementation and addressed potential exposure issues to various chemicals and hazardous waste. Develop and maintained safety and environmental programs to ensure compliance with requirements. Institute comprehensive Environmental Management Systems. Carry out safety programs and conduct baseline assessments and comprehensive risk evaluations. Provide training in environmental, health and safety and regulatory compliance. Services conducted for: manufacturing entities, energy produces, health care, pharmaceutical producers, and life science companies.

Craig Franzel
Senior Project Manager,CDM Smith
Mr. Franzel is a senior project manager with the CDM Smith International Department based in Germany and has +20 years of experience as an environmental consultant. His experiences include environmental site assessments and investigations, remediation of contaminated sites, environmental compliance auditing, environmental management system implementation, permitting, industrial hygiene monitoring and emergency response, evaluation of pollution prevention/waste minimization alternatives, and geotechnical monitoring. During his current role as a Senior Project Manager at CDM Smith Mr. Franzel serves as the Project Manager for the subject remediation project in Japan.

Piotr Kociołek
Environmental director Europe, Panattoni Europe
Piotr Kociołek: born in Poland, living in Italy. A graduate of the Faculty of Chemistry at the University of Turin. All his career concentrates on environmental science, for 24 years Piotr has been working as an environmental consultant, and since 2016 he is a an European Director of Environmental Protection for Panattoni Development Europe. He is a full Member of the British IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Piotr's main scope of professional experience is as following: environmental site assessments for industrial and commercial facilities (Phase I ESA (environmental site assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence)), planning and implementation of remediation projects, including estimation and calculation of environmental / remedial costs related to transactions (M&A - mergers and acquisitions).

Slawomir Adamczyk
Head of Environmental Damage Prevention, Repair andInformation on the Environment and Environmental Management Department
An Employee of the Regional Directorate for Environmental Protection in Katowice since its creation i.e. on November 15th, 2008.
Position: Head of Environmental Damage Prevention, Repair Department and Information on Environment and Environmental Management (since June 2012). Many years of experience in conducting, supervising proceedings and verification of documents in the field of environmental damage, historical pollution of the earth’s surface, waste management in closed areas, waste storage in a place not intended for this and providing information about the environment.
Previous professional experience: Katowice Geological Enterprise (mainly in geological engineering) Silesian Voivodship Office (environmental protection, groundwater protection)
Education: MA. In Geology (specialization in hydrogeology), University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec; postgraduate studies in “Instruments and techniques of environmental management”, AGH University of Science and Technology in Krakow.

Craig A. Cox, CPG
President/Principal Scientist, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Cox currently serves as President and Principal Scientist for Cox-Colvin & Associates, Inc, and is responsible for providing managerial and technical oversight on major environmental projects conducted by the firm under RCRA, CERCLA, and Brownfield programs. Cox-Colvin & Associates, Inc., founded in 1995, provides environmental consulting services to public and private sector clients throughout the United States.
In addition to his consulting activities, Mr. Cox provides lectures and poster presentations at numerous regional and international conferences on the topics of groundwater contaminant migration and remediation, source area evaluations, and the assessment of vapor intrusion migration pathways. Mr. Cox is the inventor of the Vapor Pin®, a sub-slab soil gas sampling device used worldwide, and is the primary architect of a variety of environmental database applications, including Data InspectorTM.
Mr. Cox received his B.S. and M.S. degrees in Geology and Mineralogy from The Ohio State University and a Professional Degree in Hydrogeology from the Colorado School of Mines. Mr. Cox is a Certified Professional under Ohio EPA’s Voluntary Action Program and a contributing author on reports concerning background metals concentrations in soils published by Ohio EPA. Mr. Cox is also a member of the ASTM Committee developing standards for the long-term monitoring of vapor mitigation systems.

Piotr Bąbała
Contract Director, REMEA
Piotr Bąbała is a graduate of the Faculty of Civil Engineering, specializing in geotechnics and special construction at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He achieved his experience on large geotechnical projects while working for the Menard Group - one of the largest geotechnical companies in the world. His professional practice and experience in the field of design was acquired in projects related to various sectors of the economy, which allowed him to obtain a technical and construction specialization in GEOTECHNICS. He is an active participant in scientific conferences both in Poland and in the international arena, and openly applies the obtained knowledge into practice. His last two years of professional activity focused on remediation issues where, as contract director together with REMEA, he directed one of the largest projects in southern Poland - an investment applied towards the revitalization of degraded areas with the goal of transforming polluted areas into public utility areas.

Guido Ebert
Senior Business Development Manager,CDM Smith
Mr. Ebert is a senior Business Development Manager with +25 years of working experience with international clients. Mr. Ebert’s experience includes Business Development, Key Account Management, Program and Project Management, Due Diligence, Environmental Site Assessment (Phase I to III), Health-Risk Assessment, Remediation Design, Implementation and Monitoring, and QA/QC-Management. For the subject remediation project in Japan, he serves as a client lead and QA/QC Manager.

Aneta Chochorek
Managing Director at WESSLING Polska sp. z o.o
Aneta Chochorek is the Managing Director at WESSLING Polska.
Associated with the company since 2008, where she began her career as a Laboratory Manager. She was responsible for the design, construction, implementation of the quality management system and management of the new WESSLING Polska environmental laboratory in Krakow. Since 2013, he has been working as the Managing Director, overseeing the work of environmental and food laboratories in Poland. Previously, she worked at the Laboratory of the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Krakow.
She has been associated with the environmental protection industry for over 20 years.
She is a graduate of the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University.

Martynas Paškevičius
Partner, ESSPO

Oliver Phipps
Partner in ERM - Global Director for Key Accounts; Leader of the Contaminated Areas Section for the region of Europe, the Middle East and Africa; Chairman of the Regulatory Working Party - NICOLE
Oliver Phipps is a UK trained hydrogeologist who has worked internationally in environmental & sustainability consulting for nearly 30 years. He currently fulfills two roles at ERM, as Partner lead of the Liability Portfolio Management & Remediation service in EMEA and ERM’s global technology enablement programme. Oliver recently took over as Chair of the Regulatory Working Group at NICOLE, the leading industry network for contaminated land in Europe.

Opinie uczestników o konferencji REMEDY


REMEDy 2022-opinia1

Konferencja bardzo mi się podobała, uczestniczyłem w niej po raz pierwszy i mimo pandemii i odbioru internetowego bardzo mi się podobała. Po raz pierwszy o wiele bardziej doceniam przygotowanie merytoryczne i techniczne panelistów z Polski. Mam wrażenie, że w wielu kwestiach dogoniliśmy, a nawet wyprzedziliśmy naszych kolegów z Europy i nie tylko. Wyrazy uznania dla wszystkich, organizatorów i prelegentów.

Dyrektor Generalny
Cenia-Ekspertyzy

REMEDy
2022-01-28T12:49:58+01:00

Dyrektor Generalny
Cenia-Ekspertyzy

Konferencja bardzo mi się podobała, uczestniczyłem w niej po raz pierwszy i mimo pandemii i odbioru internetowego bardzo mi się podobała. Po raz pierwszy o wiele bardziej doceniam przygotowanie merytoryczne i techniczne panelistów z Polski. Mam wrażenie, że w wielu kwestiach dogoniliśmy, a nawet wyprzedziliśmy naszych kolegów z Europy i nie tylko. Wyrazy uznania dla wszystkich, organizatorów i prelegentów.

REMEDy 2022-opinia2

Ogromna baza wiedzy w pigułce. Ciekawe i przekrojowe tematy

Główny Konsultant
ERM Polska

REMEDy
2022-01-28T12:51:02+01:00

Główny Konsultant
ERM Polska

Ogromna baza wiedzy w pigułce. Ciekawe i przekrojowe tematy

REMEDy 2022-opinia4

Bardzo sprawna organizacja konferencji, ciekawy dobór tematów i prelegentów. Gratuluję, że mimo panującej sytuacji nie zrezygnowaliście z konferencji. Brawo!

Kierownik działu
Rada Infrastruktury Kapitałowej

REMEDy
2022-01-28T12:51:53+01:00

Kierownik działu
Rada Infrastruktury Kapitałowej

Bardzo sprawna organizacja konferencji, ciekawy dobór tematów i prelegentów. Gratuluję, że mimo panującej sytuacji nie zrezygnowaliście z konferencji. Brawo!

REMEDy 2022-opinia5

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

REMEDy
2022-01-28T12:52:46+01:00

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.

REMEDy 2022-opinia6

REMEDy jest atutem dla społeczności skażonych terenów w Europie Północno-Wschodniej

Technolog
ISPRA, Instytut Ochrony Środowiska i Badań Naukowych

REMEDy
2022-01-28T12:53:12+01:00

Technolog
ISPRA, Instytut Ochrony Środowiska i Badań Naukowych

REMEDy jest atutem dla społeczności skażonych terenów w Europie Północno-Wschodniej

REMEDy 2022-opinia7

Uważam, że konferencja była bardzo profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona.

Starszy specjalista ds. środowiska
JARS S.A.

REMEDy
2022-01-28T12:53:38+01:00

Starszy specjalista ds. środowiska
JARS S.A.

Uważam, że konferencja była bardzo profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona.

REMEDy 2022-opinia8

Bardzo podobała mi się treść i organizacja wydarzenia, z niecierpliwością czekam na przyszłoroczną konferencję i nawiązanie nowych kontaktów.

Główny inżynier ds. remediacji

REMEDy
2022-01-28T12:54:04+01:00

Główny inżynier ds. remediacji

Bardzo podobała mi się treść i organizacja wydarzenia, z niecierpliwością czekam na przyszłoroczną konferencję i nawiązanie nowych kontaktów.

REMEDy 2022-opinia9

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:54:31+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

REMEDy 2022-opinia10

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:54:58+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

REMEDy 2022-opinia11

Konferencja była bardzo merytoryczna, z doskonale dobranymi prelegentami i świetną organizacją.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:55:15+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Konferencja była bardzo merytoryczna, z doskonale dobranymi prelegentami i świetną organizacją.

REMEDy 2022-opinia12

Bardzo cenna i potrzebna, zwłaszcza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu.

Uczestnik REMEDY 2019

REMEDy
2022-01-28T12:55:43+01:00

Uczestnik REMEDY 2019

Bardzo cenna i potrzebna, zwłaszcza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu.

REMEDy 2022-opinia13

Bardzo interesujące wydarzenie. Szczególnie interesujące ze względu na wykłady wielu praktyków w dziedzinie utylizacji skażonych gruntów. Już z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.

Asystent naukowo-dydaktyczny

REMEDy
2022-01-28T12:56:08+01:00

Asystent naukowo-dydaktyczny

Bardzo interesujące wydarzenie. Szczególnie interesujące ze względu na wykłady wielu praktyków w dziedzinie utylizacji skażonych gruntów. Już z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.

REMEDy 2022-opinia14

Bardzo dobra organizacja. Bardzo ciekawe zagadnienia poruszane podczas wydarzenia. Dziękuję i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach.

Asystent Profesora
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

REMEDy
2022-01-28T12:56:29+01:00

Asystent Profesora
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bardzo dobra organizacja. Bardzo ciekawe zagadnienia poruszane podczas wydarzenia. Dziękuję i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach.

REMEDy 2022-opinia15

Serce rośnie, gdy widzi się, że remediacja w Polsce zaczyna być traktowana poważnie. Wielkie słowa uznania dla firm podejmujących lub realizujących ważne kontrakty remediacyjne.
Gratuluję Państwu ciekawej i aktualnej tematyki konferencji. Z przyjemnością wysłuchałem i obejrzałem wszystkie prezentacje.
Z niecierpliwością czekam na kolejne REMEDY.

Profesor uniwersytetu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

REMEDy
2022-01-28T12:56:55+01:00

Profesor uniwersytetu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Serce rośnie, gdy widzi się, że remediacja w Polsce zaczyna być traktowana poważnie. Wielkie słowa uznania dla firm podejmujących lub realizujących ważne kontrakty remediacyjne. Gratuluję Państwu ciekawej i aktualnej tematyki konferencji. Z przyjemnością wysłuchałem i obejrzałem wszystkie prezentacje. Z niecierpliwością czekam na kolejne REMEDY.
0
0
REMEDy

ŚREDNIA OCENA POPRZEDNIEJ EDYCJI KONFERENCJI

W SKALI 1-6

LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową stworzoną przez osoby, które chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych działających w branży środowiskowej. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.

ORGANIZATOR


PARTNERZY