REMEDy 2022-opinia5

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

REMEDy
2022-01-28T12:52:46+01:00

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.