Witamy na REMEDy


Założona w 2018 roku przez Lion Environmental, wiodącą firmę w zakresie doradztwa ESG, konferencja REMEDy skupia się na tym, że zrozumienie i zbadanie problemów środowiskowych z wielu perspektyw jest kluczem do znalezienia skutecznych rozwiązań. Podważamy przestarzałe podejścia i promujemy holistyczne spojrzenie, które obejmuje kwestie techniczne, prawne, regulacyjne, ekonomiczne i praktyczne. Jesteśmy wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej konferencją poświęconą kwestiom zanieczyszczenia środowiska i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań środowiskowych, łącząc różnorodną społeczność partnerów, praktyków i decydentów, wspierając współpracę w celu poprawy zarządzania środowiskiem i napędzania zrównoważonych praktyk biznesowych na szybko rozwijającym się rynku lokalnym.

Wierzymy, że wysłuchanie opinii różnych stron pozwala nam spojrzeć z boku i uzyskać kompleksowe zrozumienie szerszej perspektywy. Dzieląc się wiedzą i spostrzeżeniami, podnosimy poziom rynku, oferując rozpowszechnianie wiedzy, a także praktyczne i możliwe do zastosowania rozwiązania, które sprawiają, że remediacja i badania terenów są bardziej dostępne, opłacalne i zrównoważone.

 

Nasze dotychczasowe konferencje przyciągnęły zróżnicowaną publiczność, w tym firmy ESG, deweloperów, właścicieli gruntów, laboratoria, konsultantów środowiskowych, kancelarie prawne oraz organy administracji, takie jak Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, a także włoski Narodowy Instytut Ochrony Środowiska i Badań. Ponadto podzieliliśmy się doświadczeniami z systemów regulacyjnych spoza Polski, z udziałem cenionych uczestników z Komisji Europejskiej, Austrii, Belgii, Kanady, Grecji, Włoch, Niemiec, Szwecji, Japonii, Litwy, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

 

Opieramy się na wieloletnim sukcesie REMEDy, która koncentrowała się na ESG, zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych oraz remediacji gruntu i wód gruntowych.

 

Teraz, gdy zbliżamy się do REMEDy 2023, jesteśmy podekscytowani odkrywaniem nowych tematów. Podkreśleniu zintegrowanych wymiarów potrójnej linii przewodniej: środowiska, społeczeństwa i gospodarki, często określanych jako ludzie, planeta i zysk. REMEDy 2023 oferuje wyjątkową okazję do omówienia i zbadania tych aktualnych kwestii z perspektywy środowiskowej, prawnej i finansowej.

 

Serdecznie zapraszamy profesjonalistów i ekspertów z branży, jednostek rządowych, konsultingu, dostawców rozwiązań i środowisk akademickich do przyłączenia się do nas w kształtowaniu przyszłości zrównoważonego rozwoju podczas REMEDy 2023.

 

Razem wywrzyjmy pozytywny wpływ na nasze środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

REMEDY konferencja poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska.


Konwencja, która poszukuje rozwiązań dla wyzwań środowiskowych i możliwości zgromadzenia partnerów, praktyków i decydentów na wydarzeniu, które posuwa naprzód zarządzanie środowiskiem i biznes.

Po raz pierwszy założona w 2018 roku, przez firmę konsultingową Lion Environmental, z ideą, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów środowiskowych jest zrozumienie i zbadanie ich z perspektywy technicznej, prawnej, regulacyjnej, ekonomicznej i praktycznej.

 

Celem jest rzucenie wyzwania nieefektywnym starym sposobom robienia rzeczy, aby znaleźć skuteczne rozwiązania w zakresie badania jakości gleby i wód gruntowych, remediacji i rozwoju terenów poprzemysłowych. Wysłuchanie opinii z różnych stron oznacza, że możemy się cofnąć i spojrzeć na szerszy obraz sytuacji, aby podjąć ważne decyzje polityczne i biznesowe. Dzielenie się wiedzą podnosi poziom rynku, oferując spostrzeżenia, które można bezpośrednio wykorzystać, dzięki czemu remediacja staje się bardziej dostępna, opłacalna i zrównoważona.

 

Wśród słuchaczy naszych poprzednich konferencji byli deweloperzy, właściciele gruntów, laboratoria, konsultanci środowiskowi, kancelarie prawne, a także polskie agencje rządowe, w tym: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - Wody Polskie, Państwowy Instytut Geologiczny, a także włoski Narodowy Instytut Ochrony i Badań Środowiska.

 

W ramach konferencji dzielono się doświadczeniami z innych reżimów regulacyjnych poza Polską. W poprzednich konferencjach udział wzięły: Kanada, Włochy, Niemcy, Szwecja, Japonia, Litwa, Wielka Brytania oraz Zjednoczone Królestwo.

Wracamy w 2025 roku!

Aby być rolnikiem odnoszącym sukcesy, trzeba
najpierw poznać naturę gleby.

Xenophon

REMEDy 2021 koncentruje się na zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych, które stwarzają możliwość strategicznego, zrównoważonego rozwoju struktur miejskich lub nieruchomości dotkniętych negatywnymi skutkami, z uwzględnieniem szerszych celów rozwoju społeczno-gospodarczego. Tereny poprzemysłowe stanowią przeszkodę dla rozwoju, powstrzymują rozwój większych obszarów w miastach, a nawet samego miasta. Przekształcanie terenów poprzemysłowych zmniejsza ryzyko zdrowotne dla mieszkańców, pracowników i otaczającego środowiska. Zysk z przekształcania terenów poprzemysłowych zwraca się deweloperom poprzez umożliwienie im dostępu do strategicznie zlokalizowanych nieruchomości, agencjom rządowym poprzez usunięcie terenów mających wpływ na środowisko, gminom poprzez tworzenie motorów gospodarczych z odłogowanych terenów oraz społecznościom poprzez usunięcie niekorzystnych skutków zdrowotnych. Rozwój terenów poprzemysłowych można określić ilościowo, mierząc ile razy inwestycja się zwróciła, ale co jest wymagane do osiągnięcia naszych szerszych celów społeczno-gospodarczych i jaka technologia jest wykorzystywana do trwałej rekultywacji?

REMEDY 2022 Zrównoważona rekultywacja/
REMEDY 2022 Trwałe remediacje

REMEDY 2022 to kontynuacja wielu aspektów zrównoważonej remediacji w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych, remediacji wód gruntowych i powierzchniowych, remediacji osadów i innych. Środek zaradczy lub kombinacja środków zaradczych, których korzyść netto dla zdrowia ludzkiego i środowiska jest zmaksymalizowana poprzez rozsądne wykorzystanie ograniczonych zasobów (David E. Ellis, 2009). Ze względu na swój charakter, zrównoważona rekultywacja obejmuje ocenę potencjalnego wpływu na wszystkie trzy zintegrowane wymiary potrójnego wyniku końcowego: środowisko, społeczeństwo i gospodarkę lub ludzi, planetę i zysk. Zrównoważone praktyki rekultywacyjne to nie tylko takie, które minimalizują wpływ globalny (np. gazy cieplarniane), ale także takie, które zmniejszają lokalne skutki atmosferyczne, możliwy wpływ na bezpieczeństwo pracowników i społeczności oraz zużycie naturalnych zasobów energii, które mogą być przypisane do działań rekultywacyjnych.

 

Szansa na przedyskutowanie i zbadanie tego aktualnego zagadnienia z perspektywy środowiskowej, prawnej, regulacyjnej i finansowej. REMEDy zaprasza do udziału w konferencji REMEDy 2022 przedstawicieli przemysłu, administracji, firm doradczych, dostawców rozwiązań oraz środowisk akademickich.

David E. Ellis, P. W. (2009). Biała księga na temat zrównoważonej rekultywacji - Włączanie zasad, praktyk i mierników zrównoważonego rozwoju do projektów rekultywacji. Forum Zrównoważonej Remediacji, 6-6.

Bo wszystkie rzeczy pochodzą z ziemi,
i wszystko kończy się stając się ziemią.

Xenophon

Liczba uczestników REMEDy Summit

Uczestnicy REMEDy od 2018 roku do chwili obecnej
Partnerzy REMEDy od 2018 roku do chwili obecnej

Opinie uczestników o konferencji REMEDY


REMEDy 2022-opinia1

Konferencja bardzo mi się podobała, uczestniczyłem w niej po raz pierwszy i mimo pandemii i odbioru internetowego bardzo mi się podobała. Po raz pierwszy o wiele bardziej doceniam przygotowanie merytoryczne i techniczne panelistów z Polski. Mam wrażenie, że w wielu kwestiach dogoniliśmy, a nawet wyprzedziliśmy naszych kolegów z Europy i nie tylko. Wyrazy uznania dla wszystkich, organizatorów i prelegentów.

Dyrektor Generalny
Cenia-Ekspertyzy

REMEDy
2022-01-28T12:49:58+01:00

Dyrektor Generalny
Cenia-Ekspertyzy

Konferencja bardzo mi się podobała, uczestniczyłem w niej po raz pierwszy i mimo pandemii i odbioru internetowego bardzo mi się podobała. Po raz pierwszy o wiele bardziej doceniam przygotowanie merytoryczne i techniczne panelistów z Polski. Mam wrażenie, że w wielu kwestiach dogoniliśmy, a nawet wyprzedziliśmy naszych kolegów z Europy i nie tylko. Wyrazy uznania dla wszystkich, organizatorów i prelegentów.

REMEDy 2022-opinia2

Ogromna baza wiedzy w pigułce. Ciekawe i przekrojowe tematy

Główny Konsultant
ERM Polska

REMEDy
2022-01-28T12:51:02+01:00

Główny Konsultant
ERM Polska

Ogromna baza wiedzy w pigułce. Ciekawe i przekrojowe tematy

REMEDy 2022-opinia4

Bardzo sprawna organizacja konferencji, ciekawy dobór tematów i prelegentów. Gratuluję, że mimo panującej sytuacji nie zrezygnowaliście z konferencji. Brawo!

Kierownik działu
Rada Infrastruktury Kapitałowej

REMEDy
2022-01-28T12:51:53+01:00

Kierownik działu
Rada Infrastruktury Kapitałowej

Bardzo sprawna organizacja konferencji, ciekawy dobór tematów i prelegentów. Gratuluję, że mimo panującej sytuacji nie zrezygnowaliście z konferencji. Brawo!

REMEDy 2022-opinia5

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

REMEDy
2022-01-28T12:52:46+01:00

Specjalista ds. szkód w środowisku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardzo wartościowa konferencja. Umożliwia poznanie zarówno nowych metod badania zanieczyszczeń gleby, jak i rozwiązań remediacyjnych niestosowanych jeszcze w Polsce.

REMEDy 2022-opinia6

REMEDy jest atutem dla społeczności skażonych terenów w Europie Północno-Wschodniej

Technolog
ISPRA, Instytut Ochrony Środowiska i Badań Naukowych

REMEDy
2022-01-28T12:53:12+01:00

Technolog
ISPRA, Instytut Ochrony Środowiska i Badań Naukowych

REMEDy jest atutem dla społeczności skażonych terenów w Europie Północno-Wschodniej

REMEDy 2022-opinia7

Uważam, że konferencja była bardzo profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona.

Starszy specjalista ds. środowiska
JARS S.A.

REMEDy
2022-01-28T12:53:38+01:00

Starszy specjalista ds. środowiska
JARS S.A.

Uważam, że konferencja była bardzo profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona.

REMEDy 2022-opinia8

Bardzo podobała mi się treść i organizacja wydarzenia, z niecierpliwością czekam na przyszłoroczną konferencję i nawiązanie nowych kontaktów.

Główny inżynier ds. remediacji

REMEDy
2022-01-28T12:54:04+01:00

Główny inżynier ds. remediacji

Bardzo podobała mi się treść i organizacja wydarzenia, z niecierpliwością czekam na przyszłoroczną konferencję i nawiązanie nowych kontaktów.

REMEDy 2022-opinia9

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:54:31+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

REMEDy 2022-opinia10

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:54:58+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Bardzo merytoryczna, łącząca biznesowe aspekty prawa i technologii.

REMEDy 2022-opinia11

Konferencja była bardzo merytoryczna, z doskonale dobranymi prelegentami i świetną organizacją.

Uczestnik REMEDY 2018

REMEDy
2022-01-28T12:55:15+01:00

Uczestnik REMEDY 2018

Konferencja była bardzo merytoryczna, z doskonale dobranymi prelegentami i świetną organizacją.

REMEDy 2022-opinia12

Bardzo cenna i potrzebna, zwłaszcza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu.

Uczestnik REMEDY 2019

REMEDy
2022-01-28T12:55:43+01:00

Uczestnik REMEDY 2019

Bardzo cenna i potrzebna, zwłaszcza możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami organów administracji publicznej a przedstawicielami nauki i biznesu.

REMEDy 2022-opinia13

Bardzo interesujące wydarzenie. Szczególnie interesujące ze względu na wykłady wielu praktyków w dziedzinie utylizacji skażonych gruntów. Już z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.

Asystent naukowo-dydaktyczny

REMEDy
2022-01-28T12:56:08+01:00

Asystent naukowo-dydaktyczny

Bardzo interesujące wydarzenie. Szczególnie interesujące ze względu na wykłady wielu praktyków w dziedzinie utylizacji skażonych gruntów. Już z niecierpliwością czekam na kolejną edycję.

REMEDy 2022-opinia14

Bardzo dobra organizacja. Bardzo ciekawe zagadnienia poruszane podczas wydarzenia. Dziękuję i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach.

Asystent Profesora
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

REMEDy
2022-01-28T12:56:29+01:00

Asystent Profesora
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bardzo dobra organizacja. Bardzo ciekawe zagadnienia poruszane podczas wydarzenia. Dziękuję i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach.

REMEDy 2022-opinia15

Serce rośnie, gdy widzi się, że remediacja w Polsce zaczyna być traktowana poważnie. Wielkie słowa uznania dla firm podejmujących lub realizujących ważne kontrakty remediacyjne.
Gratuluję Państwu ciekawej i aktualnej tematyki konferencji. Z przyjemnością wysłuchałem i obejrzałem wszystkie prezentacje.
Z niecierpliwością czekam na kolejne REMEDY.

Profesor uniwersytetu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

REMEDy
2022-01-28T12:56:55+01:00

Profesor uniwersytetu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Serce rośnie, gdy widzi się, że remediacja w Polsce zaczyna być traktowana poważnie. Wielkie słowa uznania dla firm podejmujących lub realizujących ważne kontrakty remediacyjne. Gratuluję Państwu ciekawej i aktualnej tematyki konferencji. Z przyjemnością wysłuchałem i obejrzałem wszystkie prezentacje. Z niecierpliwością czekam na kolejne REMEDY.
0
0
REMEDy

ŚREDNIA OCENA POPRZEDNIEJ EDYCJI KONFERENCJI

W SKALI 1-6

AMBASADOR


Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

ORGANIZATOR


Partnerzy


Patroni


LION ENVIRONMENTAL


Lion Environmental jest niezależną firmą konsultingową stworzoną przez osoby, które chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą. Nasi założyciele odnosili sukcesy jako dyrektorzy, kierownicy projektów, czy konsultanci w najbardziej prestiżowych firmach konsultingowych działających w branży środowiskowej. Z biegiem czasu aspiracje naszych założycieli wzrastały ponad firmy, w których pracowali, więc podjęli niezwykle ważną decyzję, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie i stworzyć własną firmę. Zaangażowanie zespołu jest naszym podstawowym fundamentem.