Materiały z edycji REMEDy 2023


Formularz pobieranie materiałów REMEDy 2023


Fotorelacja REMEDy 2023


PRELEGENCI


Katja Amstaetter
Starszy konsultant i kierownik działu R&D, CDM Smith
Pani Amstaetter posiada dyplom z chemii środowiska i doktorat z geomikrobiologii. Jej rozumienie procesów biogeochemicznych, chemii i istotnych dla środowiska technik analitycznych stanowi doskonałą podstawę jako eksperta w dziedzinie PFAS dla projektów doradczych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie analizy zachowań zanieczyszczań organicznych i nieorganicznych w środowisku. Od 9 lat pracuje w CDM Smith jako starszy konsultant i kierownik działu R&D w Niemczech.

André Chiaradia
Starszy konsultant, Lion Environmental
Konsultant – Opracowywał protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzorował ich wdrażanie. Oceniał kwestie potencjalnego narażania na substancje chemiczne i odpady niebezpieczne. Opracowywał i utrzymywał programy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności z wymogami. Opracowywał kompleksowe systemy zarządzania środowiskowego. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz zgodności z przepisami. Świadczył usługisłu na rzecz zakładów przemysłowych, producentów energii, służby zdrowia, producentów farmaceutyków oraz firm z branży life science.
Koordynator do spraw dotacji - Odpowiadał za sektor dotacji dla terenów typu Brownfields, przyznawanych gminom, organizacjom non-profit i innym podmiotom w zakresie nabywania, sprzedaży oraz ponownego zagospodarowywania nieruchomości noszących ślady zanieczyszczeń.
Regulator/Menedżer remediacji - Administrator projektów środowiskowych prowadzonych w ramach programów: US Federal Superfund, CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), Arizona State Superfund i WQARF. Przedstawiciel kontrahentów Departamentu Obrony USA w transakcjach dotyczących gruntów wchodzących uprzednio do zasobu wojskowego.
Dyrektor ds. Środowiska i BHP - Odpowiedzialny za opracowywanie i prowadzenie programów bezpieczeństwa i ochrony środowiska i zapewnianie ich zgodności z regulacjami dotyczącymi projektów i personelu.

Laurie A. Chilcote
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu / Dyrektor i Wiceprezes Cox-Colvin & Associates, Inc. / Vapor Pin Enterprises, Inc. & Vapor Pin Do Brasil
Laurie Chilcote jest Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Cox-Colvin & Associates Inc. oraz Wiceprezesem zarządu Vapour Pin Enterprises Inc. i Vapor Pin Brazil. Pełniąc swoje funkcje zapewnia nadzór kierowniczy i techniczny nad całym amerykańskim i międzynarodowym marketingiem oraz sprzedażą Vapor Pin®, zarządza amerykańskimi i międzynarodowymi patentami i znakami towarowymi oraz ustanawia i nadzoruje sieć międzynarodowych dystrybutorów firmy. Rola Laurie uwzględnia edukowanie społeczności środowiskowej w zakresie technologii Vapor Pin® poprzez prezentacje dla firm zajmujących się ochroną środowiska, organów regulacyjnych i deweloperów na całym świecie.

Craig A. Cox, CPG
Prezes i Główny Naukowiec, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

Adam Hamerla
Adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, GIG
Dr Adam Hamerla – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, obecnie adiunkt w Zakładzie Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Ekspert w dziedzinie hydrologii miejskiej, analiz przestrzennych oraz zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Kierownik wielu prac w dziedzinie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, w tym zakończonego w 2023 roku projektu „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego”.

George (Bud) Ivey
B.Sc., CES, CESA, P.Chem, EP, Prezes i Starszy specjalista ds. remediacji, Ivey International Inc.
George (Bud) Ivey jest prezesem i starszym specjalistą ds. remediacji w Ivey International Inc. George posiada 30 lat doświadczenia w ocenie środowiska i remediacji, podróżował do ponad 60 krajów i pracował przy ponad 3000 projektach remediacyjnych. Jego wykształcenie związane jest zarówno z chemią organiczną, geologią inżynierską jak również posiada stopień magistra w zarządzaniu projektami. George opracował wiele innowacyjnych technologii remediacyjnych, kilka międzynarodowych patentów związanych zarówno z produktami jak i procesami. Ostatnio także stworzył bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i wolny od PFOA i PFOS zamiennik pianek przeciwpożarowych. Oprócz tego George jest laureatem wielu międzynarodowych nagród środowiskowych takich jak: "Best Environmental & Remediation Solutions Company 2019" czy "2018 Technology Merit Remediation Award".

Jana Kovacova
Analityka chemiczny, ALS
Jana Kováčová jest analitykiem chemicznym z ponad 15-letnim doświadczeniem. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Chemii i Technologii w Pradze (UCT Praga). Jej badania naukowe koncentrowały się na rozwoju metod analitycznych przeznaczonych do oznaczania pozostałości pestycydów w wodzie oraz żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W ramach swojej pracy brała udział w projektach europejskich i krajowych jako badacz lub koordynator partnerów projektów pochodzących z sektora państwowego i prywatnego. Projekty koncentrowały się głównie na monitorowaniu pestycydów, mykotoksyn i innych pojawiających się zanieczyszczeń.
Jana jest związana z ALS Czech Republic od 2020 roku, kiedy rozpoczęła pracę na stanowisku specjalisty ds. walidacji w grupie badawczej innowacji środowiskowych procesów analitycznych. Optymalizacja i rozszerzanie metod oznaczania PFAS (substancji per- i polifluoroalkilowych) jest od początku jej głównym tematem. Obecnie Jana jest kierownikiem sekcji PFAS, która jest częścią Wydziału Organicznych i Analiz Środowiskowych. Wraz ze swoim zespołem kontynuuje rozwój i optymalizację metod analizy PFAS w wielu matrycach, koordynuje pracę zespołu analityków przetwarzających tysiące próbek miesięcznie oraz prezentuje wiedzę zdobytą podczas badań i doświadczeń laboratoryjnych.

Anita Kuliś
Członek Zarządu, członek Krajowej Komisji ds. Ocen Odziaływania na Środowisko, Sotis Advisors
Członek Zarządu Sotis Advisors, ekspert ds. środowiska, członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Anita jest geografem po UJ. Ukończyła także studia podyplomowe z energetyki jądrowej na PW. Pracowała m.in. w Jacobs Polska i PwC Advisory.
Prowadzi zespoły specjalistów, łącząc kompetencje projektantów z różnych branż z umiejętnościami ekonomistów, finansistów, socjologów, przyrodników i prawników. Wykonuje, koordynuje i weryfikuje dokumenty, przygotowane na potrzeby procesu inwestycyjnego, doradzając inwestorom, począwszy od koncepcji przez projekt po budowę oraz eksploatację/użytkowanie. Uzyskane doświadczenie pozwala jej spojrzeć na kolejne etapy przygotowania i realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę koordynację wszystkich procesów i wielu branż w jednym czasie. Realizowała projekty dla branż: wodno-ściekowej i wodnej, przeciwpowodziowej, energetyki, gazownictwa, transportu, przemysłu, wydobycia i przetwarzania surowców. Specjalizuje się w trudnych inwestycjach, wymagających zarówno szerszego spojrzenia, jak i dbałości o szczegóły oraz spójność poszczególnych analiz i dokumentów. Pracowała jako weryfikator/doradca inicjatywy JASPERS, a także KE, EBI i Banku Światowego. Realizuje ESDD dla EBORu.
Z energetyką jądrową jest związana od 10 lat. Uczestniczyła w przygotowaniu projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, współpracowała z ZUOP-em, weryfikowała dokumentację środowiskową dla dużego projektu jądrowego w Azji. Obecnie wspiera inwestorów w SMRy.

Lorenzo Sacchetti
Dyrektor ds. Technologii Remediacji na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Carus Europe
Lorenzo ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży środowiskowej i chemicznej, obecnie przebywa we Włoszech. Lorenzo rozpoczął swoją karierę w największych firmach konsultingowych w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak Dames and Moore (AECOM), Groundwater Technology-Fluor Daniel i ERM jako główny konsultant w grupie ds. terenów skażonych, zdobywając duże doświadczenie w zakresie charakterystyki terenów skażonych i zabiegów in-situ (ISCO, Bioremediation). Po tym doświadczeniu Lorenzo dołączył do Carus Europe jako Dyrektor Technologii Remediacji na Europę. W 2012 roku Lorenzo został mianowany Dyrektorem ds. Technologii Remediacyjnych na Europę, Bliski Wschód i Afrykę (EMEA) z odpowiedzialnością za sprzedaż ogólną dla obszaru WST (Wielka Brytania, Francja, kraje Beneluksu, Włochy i Szwajcaria). Doświadczenie Lorenzo obejmuje rozwój rynku w zakresie remediacji i zagadnień środowiskowych, a w szczególności remediacji zanieczyszczonej gleby i wód gruntowych, oczyszczania wody i miejskiej wody pitnej. Lorenzo ukończył studia w zakresie inżynierii środowiskowej i cywilnej (Politecnico di Milano, Włochy) i jest zarejestrowanym inżynierem zawodowym.

Sebastian Stachowski
Dyrektor zarządzający, Lion Environmental
Sebastian Stachowski jest założycielem REMEDy oraz konsultantem ds. ochrony środowiska. Obecnie pracuje jako Dyrektor Zarządzający w Lion Environmental. W swojej karierze zajmował się oceną skażonych gruntów, pozwoleniami i audytem środowiskowym, dokonał szeregu ocen środowiskowych, analiz Due Diligence oraz audytów zgodności na terenie Polski i Belgii. Ponadto uczestniczył w tworzeniu projektów remediacji ex-situ i wykonywaniu remediacji DNAPL prowadzonej we Włoszech. Sebastian przeprowadził wiele badań środowiskowych, studia wykonalności dotyczące wyboru lokalizacji inwestycji, zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, a także raporty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Sebastian jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge.

Katarzyna Sulimierska
Partner, Schoenherr
The construction of a nuclear power plant is a very time-consuming process, in particular, at the stage of obtaining the decisions required by law. This process is also different from the standard investment process. Its specificity results from separate acts and regulations regulating mainly the construction and operation of nuclear power plants.
The presentation will first present the most important legal regulations relating to nuclear power plants, with particular emphasis on the construction process. Next, we will look how the construction of a nuclear power plant looks in practice and as an example will serve us the first Polish nuclear power plant planned in Pomerania.

dr inż. Monika Partyka
Dyrektor R&D, i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
MBA – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, kosmetyków, suplementów diety i bezpieczeństwa produktów. Od ponad 20 lat związana z badaniami laboratoryjnymi, innowacjami i rozwiązaniami zagadnień analitycznych. Doświadczony praktyk, karierę zawodową rozpoczęła w Trójmieście, pierwsze doświadczenia zdobywając w Katedrze Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej. W chwili obecnej pracuje w laboratorium i2 Analytical Ltd Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej na stanowisku dyrektora ds. wdrożeń i rozwoju.
W pracy zawodowej podkreśla, że konieczna jest determinacja w dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz ciągłe podnoszenie kompetencji.

Daniel Gribbin
COO and Head of Sustainability & ESG, EMEX Software
Daniel jest dyrektorem operacyjnym i dyrektorem ds. zrównoważnego rozwoju & ESG w Emex. Daniel jest ekspertem w doradztwie z zakresu zrównoważonego rozwoju z szerokim doświadczeniem w Australii, Południowej Ameryce, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie w sektorach takich jak budownictwo, zasoby naturalne, transport, żywność i napoje, rząd, usługi finansowe i produkcja. Daniel dołączył do zespołu ds. zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju w KPMG Australia na początku 2010 roku, po ukończeniu studiów licencjackich z zakresu handlu, ze specjalizacją z ekonomii środowiska na Monash University w Australii. W 2021 roku Daniel został zaliczony do grona "20 najlepszych specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju z zakresu nieruchomości na Bliskim Wschodzie" przez City Scape MENA. Daniel jest pasjonatem współpracy z klientami, aby pomóc im w ulepszaniu strategicznego rozwoju / połączenia, publicznym raportowaniu na temat zrównoważonego rozwoju, adaptacji i łagodzenia zmian klimatu, obliczaniu wpływu społecznego dostosowanego do UN Global Compact i celów zrównoważonego rozwoju.

Agnieszka Skorupińska
Partner, lider praktyki Prawa Ochrony Środowiska oraz koordynator Zespołu ds. ESG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, kancelaria CMS
Agnieszka Skorupińska jest adwokatem z blisko piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.
Doświadczenie Agnieszki obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, zmian klimatycznych (climate change) w tym kwestie związane z emisją CO₂ (EU ETS), gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.
Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.
Koordynuje prace Zespołu ds ESG w CMS w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Randy Mott
Prezes, Phytoremedia Sp. z o.o.
Randy Mott jest amerykańskim prawnikiem (na zlecenie) z 30-letnim doświadczeniem w zakresie remediacji odpadami w USA i UE; były członek Advisory Committee on Waste Remediation (CERCLA) dla Congressional Office of Technology Assessment (USA); dyrektor na Europę, CHWMEG Inc. (waste stewardship assn); oraz prezes zarządu Phytoremedia Sp z o.o.

Dr. Sven Arnold
Magister Geoekologii, Uniwersytet Techniczny Bergakademie Freiberg, Niemcy, Dr. rer nat. , Friedrich-Schiller-University Jena, Niemcy, Staż podoktorski - Pracownik Naukowy, Uniwersytet Queensland, Brisbane, Australia, Członek Stowarzyszenia Geoekologii w Niemczech, Członek Inżynierowie Bez Granic, Niemcy, CDM Smith
Sven jest ekspertem w dziedzinie gospodarki wodnej. Ma 16-letnie doświadczenie w badaniach, doradztwie i zarządzaniu projektami. Posiada udokumentowaną wiedzę techniczną w zakresie modelowania wód gruntowych i glebowych, zarządzania zasobami wodnymi oraz rekultywacji terenów pokopalnianych. Przez siedem lat był zaangażowany w różnorodne projekty dla Coal Seam Gas and Mining Industry w Australii. Wrócił do Niemiec w roku 2017 i zaangażował się w projekty remediacji i modelowania wód podziemnych na terenie byłego zakładu rafinacji węgla "Schwarze Pumpe" oraz składowiska odpadów "Terpe". Sven publikuje swoje prace w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych, książkach oraz w licznych raportach branżowych.

Dr. Sami Al Najem
Geolog, Naukowiec ds. środowiska, Inżynier projektu, CDM Smith
Dyplomowany Geolog, Naukowiec ds. środowiska, Inżynier projektu jest specjalistą ds. środowiska w biurze CDM Smith w Bickenbach i ma ponad 5 lat doświadczenia w badaniu środowiska oraz projektowaniu, obsłudze i optymalizacji systemów zakładów remediacji. Obejmuje to wszystkie etapy, począwszy od badań terenowych, poprzez studia wykonalności, badania pilotażowe, aż do wdrożenia i monitorowania ostatecznych działań remediacyjnych. Dzięki swojej wiedzy z zakresu hydrogeologii i hydrogeochemii, dr Al Najem opracował specyficzne dla danego terenu techniki remediacji, takie jak mobilizacja i immobilizacja dla różnych zanieczyszczeń. Dlatego też planuje i ocenia specjalne eksperymenty laboratoryjne i terenowe, przeprowadza testy pompowe i inne metody hydrogeologiczne. Dzięki ścisłej współpracy w ramach projektów badawczych, jest kluczową osobą na styku badań i inżynierii praktycznej. Dzięki temu doświadczeniu może dostarczać naszym klientom rozwiązania wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, a jednocześnie skupiać się na optymalizacji technicznej i ekonomicznej proponowanego rozwiązania.

Klaudia Cholewa
Adwokat, Specjalista w zakresie Prawa Ochrony Środowiska, kancelaria CMS
Klaudia Cholewa jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach prawnych oraz doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych, Prawo Górnicze i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Przygotowywała opinie prawne w zakresie gospodarki odpadami, pozwoleń emisyjnych czy decyzji środowiskowych. Brała również udział w licznych konferencjach naukowych o tej tematyce, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Opiniowała i przygotowywała umowy związane z procesami inwestycyjnymi.
Klaudia specjalizuje się również w procesie cywilnym. Zajmowała się obsługą prawną sądową jednego z czołowych polskich ubezpieczycieli, prowadziła również sprawy sądowe zarówno w sprawach gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych.

Rafał Hałabura
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w umowach w procesie inwestycyjnym, remediacji, prawie budowlanym i nieruchomościach. Doradzał w kilkuset projektach w branży budowlanej i energetyki odnawialnej oraz przy największych projektach remediacyjnych w Polsce. W latach 1998-2001 był sekretarzem Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 roku stale współpracował z kancelarią stowarzyszoną z Deloitte, a następie z kancelarią Wardyński i Wspólnicy. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną i jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Matthias Kadnar
Specjalista ds. Fuzji i Przejęć, ESG,
Lion Environmental
Matthias Kadnar jest specjalistą ds. fuzji i przejęć, ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Brał udział w audycie jednego z największych polskich producentów i sprzedawców paliw, jednej z potencjalnie największych transakcji fuzji i przejęć w historii Polski. Matthias posiada trzy tytuły naukowe w dziedzinie biznesu i jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge. Ponadto uzyskał dyplom na Uniwersytecie Cambridge z kursu „Circular Economy and Sustainability”.

Julien Castellin
Starszy doradca naukowy – Magister nauk o środowisku – Specjalizacja w zakresie zrównoważonego zarządzania zanieczyszczeniami, Junia ISA Lille
43 lata, Absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Lille (Magister Nauk o Środowisku) oraz Narodowego Instytutu Politechnicznego Lotaryngii (Magister Nauk o Środowisku), przez 8 lat pracował we francuskiej firmie konsultingowej (stanowiska w Lille i Paryżu), a od 2013 roku w JUNIA-ISA Lille, gdzie współtworzył Stopień Magisterski Gospodarka Odpadami, który od tego czasu koordynuje.

Craig A. Cox, CPG
Prezes i Główny Naukowiec, Cox-Colvin & Associates, Inc.
Craig Gox jest prezesem zarządu oraz głównym naukowcem w Cox-Colvin & Associates Inc., gdzie jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru kierowniczego i technicznego nad dużymi projektami środowiskowymi prowadzonymi przez firmę w ramach programów RCRA, CERCLA i Brownfield. Założona w 1995 roku firma Cox-Colvin & Associates, Inc. świadczy usługi doradztwa środowiskowego dla klientów z sektora publicznego i prywatnego na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
Oprócz działalności doradczej, Pan Cox bierze czynny udział w licznych regionalnych i międzynarodowych konferencjach na temat migracji i remediacji zanieczyszczeń wód podziemnych, oceny obszarów źródłowych oraz intruzji oparów chemikaliów. Pan Cox jest wynalazcą Vapor Pin®, urządzenia do pobierania próbek powietrza glebowego, używanego na całym świecie i jest twórcą oprogramowania do środowiskowych baz danych, w tym Data Inspector™.
Pan Cox uzyskał tytuł licencjata (B.S.) i magistra (M.S.) z geologii i mineralogii na Uniwersytecie Stanowym w Ohio oraz tytuł zawodowy z hydrogeologii w Colorado School of Mines. Pan Cox jest Certyfikowanym Specjalistą w ramach Ohio EPA Voluntary Action Program i autorem raportów dotyczących tła stężeń metali w glebach, publikowanych przez Ohio EPA. Pan Cox jest również członkiem Komitetu ASTM, który opracowuje normy dotyczące długoterminowego monitorowania systemów ograniczania emisji oparów.

Marco Falconi
Italian National Institute for Environmental Protection and Research
Marco Falconi jest naukowcem, instruktorem oraz wykładowcą z dziedziny remediacji z ponad ośmioletnim doświadczeniem. Ma wykształcenie z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, posiada również stopień naukowy w dziedzinie nauk o środowisku i geologii. Piastował szereg stanowisk dydaktycznych na uniwersytetach i w prywatnych firmach szkoleniowych, a także posiada różnorodne doświadczenie jako współpracownik przy projektach Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Europejskiej Agencji Środowiska i EuroGeoSurveys.

Dr Katarzyna Barańska
Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners
Katarzyna jest radcą prawnym, specjalizuje się w projektach regulacyjnych i infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Prowadzi także projekty z zakresu prawa ochrony środowiska.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, obejmujące zarówno analizy typu due diligence, jak i doradztwo transakcyjne oraz reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej. Doradzała w zakresie budowy i rozbudowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych i elektrowni wodnych. Ponadto realizowała projekty związane z budową infrastruktury pod wydobycie kopalin.

Joaquim Halen
Customer Success Manager Haemers Technologies
Joaqiuim Halen jest inżynierem środowiska w Haemers Technologies jako inżynier projektu, oraz Customers Success Manager. Do jego głównych zadań należy, prezentacja technologii, oraz wsparcie bieżących projektów w terenie jak i w biurze.

Paweł Kot
Business Development Manager, i2 Analytical
Paweł jest inżynierem środowiska z ponad 12-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa środowiskowego i usług laboratoryjnych. W trakcie swojej kariery brał udział w wielu projektach remediacyjnych oraz szeregu audytów środowiskowych (w Polsce, Belgii, Hiszpanii i na Litwie), był wiodącym ekspertem i audytorem ds. azbestu w międzynarodowej firmie konsultingowo-inżynieryjnej oraz odegrał kluczową rolę w tworzeniu działu rozwoju i wdrożeń w polskim oddziale komercyjnego laboratorium badawczego. Od prawie dwóch lat jego głównym zadaniem jest rozwój obecności biznesowej wiodącej międzynarodowej firmy laboratoryjnej i2 Analytical w Polsce. Elementem nierozerwalnie związanym z tą działalnością jest wykorzystywanie osobistego doświadczenia oraz narzędzi badawczych oferowanych przez i2 Analytical do zapewnienia skutecznego wsparcia klientom nawet w najbardziej złożonych i wymagających projektach z zakresu inżynierii środowiska.

Harry O’Neill
Prezes Beacon Environmental
Harry O’Neil - prezes Beacon Environmental, ma ponad 30 letnie doświadczenie w badaniach powietrza glebowego i intruzji powietrza glebowego. Zdobywał je zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie – w ponad 40 krajach na wszystkich siedmiu kontynentach. Pod jego kierownictwem, Beacon osiągnęło akredytację ISO/IEC 170205 w zakresie analizy próbek powietrza glebowego i powietrza w celu określenia śladowych ilości stężeń substancji organicznych. Ponadto, Harry nadzorował wdrażanie programu umożliwiającego Beacon stanie się pierwszą akredytowaną przez NEFAP organizacją pobierającą próbki I dokonującą pomiarów w terenie (FSMO) w Stanach Zjednoczonych. Harry od początku był zwolennikiem przyjęcia technologii pasywnego poboru próbek na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz kierował tysiącami badań nad poborem próbek powietrza glebowego. Jest założycielem Association of Vapor Intrusion Professionals (AVIP), oraz głównym autorem normy ASTM D7758 : Standard Practice for Passive Soil Gas Sampling in the Vadose Zone. Prezentował wyniki badan w całych Stanach Zjednoczonych, oraz na arenie międzynarodowej – na 5 kontynentach.

Sylwia Janiszewska
Kierownik działu Remediacji, Remea sp. z o.o.
Dr inż. nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, absolwentka ochrony środowiska Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz technologii chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Kierownik działu remediacji w firmie Remea sp. z o.o. Specjalizuje się w remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Projektuje oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania systemów technologicznych oczyszczania ścieków, wód gruntowych oraz gruntu. Nadzoruje prace na budowach w firmie Remea Sp. z o.o. pod względem prac remediacyjnych. W latach 2011-2015 asystentka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej. Autorka oraz współautorka około 25 publikacji naukowych, w tym artykułów z listy filadelfijskiej. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Instytutu Terenów Zanieczyszczonych.

Piotr Wojda
Mianowany urzędnik naukowy Komisji Europejskiej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Wspólnotowe Centrum Badawcze.
Piotr dołączył do grona pracowników Komisji Europejskiej w 2009 roku do Dyrekcja Generalnej Wspólnotowego Centrum Badawczego. Zajmował sie wymiana danych geograficznych przy zintegrowanych systemach zarządzania i kontroli subwencji rolniczych: Systemu Informacyjnego Działek Rolnych w krajach członkowskich. Następnie, Piotr przeniósł sie do Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli w Belgii, gdzie zajmował sie podobna tematyka od strony legislacyjnej. Następnie, w 2019 Piotr powrócił do Wspólnotowego Centrum Badawczego we Włoszech, aby koordynować badania naukowe na temat miejscowego i rozproszonego zanieczyszczenia gleb w kontekście funkcjonowania większych ekosystemów, bezpieczeństwa żywieniowego, zrównoważonego rolnictwa i zdrowia w kontekście Wspólnotowej Polityki Rolnej i wskaźników pozwalających na pomiary osiągnięcia zamierzeń tej polityki. Dodatkowo, Piotr zajmuje sie zanieczyszczeniem gleb w kontekście światowych celów zrównoważonego rozwoju, zatrzymania degradacji zasobów ziemskich i strategi przywrócenia ich do pelnej funkcjonalnosci. Piotr lubi łączyć ludzi i dziedziny naukowe.
Piotr Wojda otrzymał tytuł doktora nauk inżynierskich z Uniwersytetu Liege w Belgii, magistra geologii z Uniwersytetu Warszawskiego i magistra ekonomii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce.

Brad Elkins
Dyrektor ds. Sprzedaży Technicznej, EOS Remediation
Brad Elkins kieruje działem sprzedaży i wsparcia technicznego w EOS Remediation z siedzibą w RTP NC. Specjalizuje się we wdrażaniu strategii bioremediacyjnych, do usuwania szkodliwych substancji z gleby i wód podziemnych. Zdobył tytuł magistra geologii na East Carolina University, i jest zarejestrowanym zawodowym geologiem w NC. Brad pomaga klientom osiągać możliwie najlepsze efekty remediacji, wykorzystując technologię EOS Remediation. Stosuje się ją na całym świecie, w przypadku terenów zanieczyszczonych rozpuszczalnikami chlorowanymi, nadchloranem, metalami ciężkimi, substancjami grożącymi wybuchem, bioargumentacje dla PCE i jego pochodnych, 1,4-dioksan i ropa naftowa, regulacja pH warstwy wodonośnej, węglowodory (BTEX).

Travis Barnum
Koordynator ds. Terenów poprzemysłowych w stanie Arizona, Arizona Department of Environmental Quality
Travis Barnum jest koordynatorem ds. terenów poprzemysłowych w Arizonie, USA. Pracował przy ponad 30 projektach skupiających się na terenach poprzemysłowych na terenie całego stanu. Pomagał małym i wiejskim społecznościom zająć się zaniedbanymi nieruchomościami poprzez oceny środowiskowe i oczyszczanie środowiska. Travis zaprezentuje jak tereny poprzemysłowe mogą przyczynić się do zniwelowania zniszczeń środowiskowych oraz wykorzystana do zaspokojenia potrzeb społeczności.

Brant A. Smith, P.E., Ph.D.
Technology Manager, PeroxyChem ©
Brant Smith jest Kierownikiem ds. Technologii w PeroxyChem. Posiadając ponad 20–letnie doświadczenie zaprojektował i wdrożył liczne metody zastosowań technologii oraz testów laboratoryjnychopierających się na ISCO, bioremediację in situ, redukcję chemiczną in situ oraz stabilizację metali. Jest autorem ponad 90 prezentacji przedstawianych na konferencjach na całym świecie, a jego badania były publikowane między innymi w Environmental Science and Technology, Journal of Contaminant Hydrology, Environmental Toxicology and Chemistry, Journal of Environmental Science and Health, i Journal of Environmental Engineering. BrantSmith uzyskał wykształcenie na kierunku Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Ekonomii na Worcester Polytechnic Institute a także tytuł magistra a następnie doktora Inzynierii Lądowej na Washington State University. Jest zarejestrowany jako zawodowy inżynier w stanie Waszyngton, USA.

Radosław Piechal
Country Environmental Manager, Panattoni Development Europe sp. z o.o.
Radosław Piechal jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Gospodarki przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie systemów informacji przestrzennej. Pracował w branży doradztwa środowiskowego oraz w sektorze nieruchomości, wydobywczym i energetycznym. Był zaangażowany w sporządzanie raportów oceny oddziaływania na środowisko farm wiatrowych
i biogazowni rolniczych, a także raportów oceny oddziaływania na środowisko, społeczeństwo
i zdrowie (ESHIA) oraz uzyskiwanie pozwoleń dla koncesji poszukiwawczych za gazem łupkowym w Polsce. Nadzorował remediacje oraz wykonywał audyty środowiskowe fazy I i II, compliance w Polsce, na Słowacji, w Rosji i na Ukrainie. Od 2018 roku Radosław pracuje w Panattoni Development Europe, a od 2021 jako Country Manager, nadzoruje proces due diligence, oceny środowiskowej terenu oraz koordynuje prace remediacyjne terenów zanieczyszczonych.

Ewa Szczebak
Starszy Specjalista ds. Środowiskowych, Arcadis Sp. z o.o.
Ewa Szczebak jest starszym specjalistą ds. ochrony środowiska, kierownikiem projektów w Arcadis, oraz certyfikowanym hydrogeologiem. Zdobyła tytuł mgr inż. geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim. Ewa dołączyła do zespołu Arcadis w 2007 r., biorąc udział głównie w projektach skupiających się na ocenach środowiskowych i remediacjach (głównie in – situ), teraz zaangażowana jest w projekty cechujące się złożonymi aspektami hydrogeologicznymi i środowiskowymi.. Od 2014 roku jest członkiem zespołu oceny ryzyka w Arcadis Poland.

Przemysław Wyskocki
Inżynier budowlany/Asystent projektanta, REMEA PL
Przemysław posiada tytuł mgr inż. inżynierii lądowej, który zdobył na Politechnice Poznańskiej. Od początku swojej kariery zawodowej pracował w firmach budowlanych – w działach odpowiedzialnych za jakość wykonywanych robót, jako laborant, kierownik laboratorium, technolog. W marcu 2020 r. dołączył do zespołu zajmującego się projektem pt. “Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Piotr Surma
Dyrektor Kontaktu, Remea sp. z o.o.
Piotr jest absolwentem kierunku Budownictwo (specjalność geotechnika) na Politechnice Krakowskiej. Posiada ponad 15–letnie doświadczenie w branży geotechnicznej – jako kierownik robót, projektant, kierownik budowy. Obecnie pełni rolę dyrektora kontraktu, w Remea sp. z o. o i odpowiada za wdrażanie projektu pt. “Remediacja terenów zdegradowanych oraz zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.

Dr n. biol. Anicenta Bubak
CENIA-EKSPERTYZY
Prywatna firma wykonująca ekspertyzy i opinie w zakresie wpływu szkodliwych substancji i czynników na zdrowie ludzi i stan środowiska. Główne obszary działalności to: oceny oddziaływania na zdrowie, ocena ryzyka zdrowotnego dla zdrowia ludzi, ocena ryzyka ekologicznego, analiza konfliktów społecznych dotyczących kontrowersyjnych przedsięwzięć.
Anicenta BUBAK jest doktorem nauk biologicznych o specjalności toksykologia środowiskowa. Główne obszary zainteresowań to zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby; narażenie dzieci na metale ciężkie, ocean ryzyka zdrowotnego (HRA) i oceny oddziaływania na zdrowie w ramach ocen oddziaływania na środowisko (EHIA). Brała udział w opracowaniu narzędzi pomocnych w ocenach oddziaływaniu na zdrowie (HIA) przedsięwzięć planowanych na terenach rolniczych i miejskich. Jej zainteresowania skupiały się wokół włączenia procedury ocen oddziaływania na zdrowie do procesu podejmowania decyzji podnoszenia kwalifikacji uczestników procesu (projekt WHO: Efektywność Ocen Oddziaływania na Zdrowie). Była uczestnikiem następujących projektów międzynarodowych UE dotyczących narażenia dzieci na metale pochodzące z gleby (2-FUN), oceny ryzyka zdrowotnego powodowanego przez metale w glebie (I+DARTS), dotyczące zanieczyszczenia wód i wód gruntowych (FOKS), a także zmian klimatu w odniesieniu do zdrowia ludzi i ich samopoczucia: BRIDGE and PREPARED.

Dawid Jasiński
Geotechnik | Doradca projektowy,
Grupa Pietrucha
Dawid współpracuje z wykonawcami i wspiera działania z zakresu badań i rozwoju. Absolwent Politechniki Śląskiej na wydziale Górnictwa i Geologii, specjalizacja Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni. Doświadczenie zawodowe w geologii inżynierskiej i geotechnice zdobył zarówno w pracy w Polsce jak i za granicą m.in. w Anglii, Kazachstanie i Australii.

Wojciech Wołkowicz
Badacz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Wojciech Wołkowicz posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinach związanych z geologią środowiskową, gospodarowaniem odpadamioraz weryfikacją systemów zabezpieczeń składowisk. Jest autorem i współautorem licznych opracowań na temat stanu środowiska, w szczególności gruntów i wód podziemnych na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Wojciech jest także członkiem zespołu ds. terenów poprzemysłowych powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska.

André Chiaradia
Senior Consultant, Lion Environmental
Develop health and safety protocols, oversee implementation and addressed potential exposure issues to various chemicals and hazardous waste. Develop and maintained safety and environmental programs to ensure compliance with requirements. Institute comprehensive Environmental Management Systems. Carry out safety programs and conduct baseline assessments and comprehensive risk evaluations. Provide training in environmental, health and safety and regulatory compliance. Services conducted for: manufacturing entities, energy produces, health care, pharmaceutical producers, and life science companies.

Craig Franzel
Senior Project Manager,CDM Smith
Mr. Franzel is a senior project manager with the CDM Smith International Department based in Germany and has +20 years of experience as an environmental consultant. His experiences include environmental site assessments and investigations, remediation of contaminated sites, environmental compliance auditing, environmental management system implementation, permitting, industrial hygiene monitoring and emergency response, evaluation of pollution prevention/waste minimization alternatives, and geotechnical monitoring. During his current role as a Senior Project Manager at CDM Smith Mr. Franzel serves as the Project Manager for the subject remediation project in Japan.

Piotr Kociołek
Environmental director Europe, Panattoni Europe
Piotr Kociołek: born in Poland, living in Italy. A graduate of the Faculty of Chemistry at the University of Turin. All his career concentrates on environmental science, for 24 years Piotr has been working as an environmental consultant, and since 2016 he is a an European Director of Environmental Protection for Panattoni Development Europe. He is a full Member of the British IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment). Piotr's main scope of professional experience is as following: environmental site assessments for industrial and commercial facilities (Phase I ESA (environmental site assessment), Phase II ESA, EDD (environmental due diligence)), planning and implementation of remediation projects, including estimation and calculation of environmental / remedial costs related to transactions (M&A - mergers and acquisitions).

Slawomir Adamczyk
Head of Environmental Damage Prevention, Repair andInformation on the Environment and Environmental Management Department
An Employee of the Regional Directorate for Environmental Protection in Katowice since its creation i.e. on November 15th, 2008.
Position: Head of Environmental Damage Prevention, Repair Department and Information on Environment and Environmental Management (since June 2012). Many years of experience in conducting, supervising proceedings and verification of documents in the field of environmental damage, historical pollution of the earth’s surface, waste management in closed areas, waste storage in a place not intended for this and providing information about the environment.
Previous professional experience: Katowice Geological Enterprise (mainly in geological engineering) Silesian Voivodship Office (environmental protection, groundwater protection)
Education: MA. In Geology (specialization in hydrogeology), University of Silesia in Katowice, Faculty of Earth Sciences in Sosnowiec; postgraduate studies in “Instruments and techniques of environmental management”, AGH University of Science and Technology in Krakow.

Piotr Bąbała
Contract Director, REMEA
Piotr Bąbała is a graduate of the Faculty of Civil Engineering, specializing in geotechnics and special construction at the AGH University of Science and Technology in Krakow. He achieved his experience on large geotechnical projects while working for the Menard Group - one of the largest geotechnical companies in the world. His professional practice and experience in the field of design was acquired in projects related to various sectors of the economy, which allowed him to obtain a technical and construction specialization in GEOTECHNICS. He is an active participant in scientific conferences both in Poland and in the international arena, and openly applies the obtained knowledge into practice. His last two years of professional activity focused on remediation issues where, as contract director together with REMEA, he directed one of the largest projects in southern Poland - an investment applied towards the revitalization of degraded areas with the goal of transforming polluted areas into public utility areas.

Guido Ebert
Senior Business Development Manager,CDM Smith
Mr. Ebert is a senior Business Development Manager with +25 years of working experience with international clients. Mr. Ebert’s experience includes Business Development, Key Account Management, Program and Project Management, Due Diligence, Environmental Site Assessment (Phase I to III), Health-Risk Assessment, Remediation Design, Implementation and Monitoring, and QA/QC-Management. For the subject remediation project in Japan, he serves as a client lead and QA/QC Manager.

Aneta Chochorek
Managing Director at WESSLING Polska sp. z o.o
Aneta Chochorek is the Managing Director at WESSLING Polska.
Associated with the company since 2008, where she began her career as a Laboratory Manager. She was responsible for the design, construction, implementation of the quality management system and management of the new WESSLING Polska environmental laboratory in Krakow. Since 2013, he has been working as the Managing Director, overseeing the work of environmental and food laboratories in Poland. Previously, she worked at the Laboratory of the Provincial Inspectorate for Environmental Protection in Krakow.
She has been associated with the environmental protection industry for over 20 years.
She is a graduate of the Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University.

Martynas Paškevičius
Partner, ESSPO

Oliver Phipps
Partner in ERM - Global Director for Key Accounts; Leader of the Contaminated Areas Section for the region of Europe, the Middle East and Africa; Chairman of the Regulatory Working Party - NICOLE
Oliver Phipps is a UK trained hydrogeologist who has worked internationally in environmental & sustainability consulting for nearly 30 years. He currently fulfills two roles at ERM, as Partner lead of the Liability Portfolio Management & Remediation service in EMEA and ERM’s global technology enablement programme. Oliver recently took over as Chair of the Regulatory Working Group at NICOLE, the leading industry network for contaminated land in Europe.

ORGANIZATOR


PARTNERZY